#
Компания туралы

Тұрақты даму

1. Тұрақты даму саласындағы саясат
2. Стейкхолдер ережелері мен картасы
3. ҚТЖ мен ДО әдеп және мінез-құлық кодексі
4. Алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты
5.1 ҚТЖ кадр саясаты
5.2. Өндірістік қауіпсіздікті басқару жүйесі бойынша нұсқаулық
5.3. Мінез-құлық қауіпсіздігі диалогы
5.4. Қауіптер мен экологиялық аспектілерді анықтау, оларды бағалау
5.5. Мердігерлік ұйымдардың жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздігін басқару
5.6. Оқиғаларды олардың түпкі себептерін айқындай отырып басқару
5.7. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
5.8. Өндірістік қауіпсіздік саласындағы қызметке ішкі бақылауды ұйымдастыру
5.15. 2021-2023 жылдарға арналған Ұжымдық шарт
6. Экологиялық басқару жүйесі
7.1. Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспары 2016-2020
7.2. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспары 2022-2026
8. «Кедентранссервис» АҚ корпоративтік ақпараттық платформаларында ақпаратты дайындау және орналастыру процесі туралы ереже