#
Акционерлерге

Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

#
#
28 маусым
"Кедентранссервис" АҚ Жалғыз акционерінің 2023 жылғы 24 шілдедегі шешімімен (№9 хаттама)

- "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А. А. Аргингазиннің өкілеттігі 2023 жылғы 28 маусымнан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды;

- Нұрлан Заманбекұлы Аханзарипов "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды - "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзіміне тәуелсіз директор.
9 желтоқсан
2022 жылғы 09 желтоқсанда «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен «Кедентранссервис» АҚ жарияланған акцияларының санын 200 000 (екі жүз мың) данаға ұлғайту туралы шешім қабылданды.
11 қазан
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже бекітілді.
15 қыркүйек
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен Сұлтанов Арман Тұрлыханұлы 3 (үш) жыл мерзімге «Кедентранссервис» АҚ Бас директоры (Басқарма төрағасы) болып тағайындалды (сайланды).
16 наурыз
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:
- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі М.А.Дузбаеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып жалпы «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ мүдделерінің өкілі болып Жанғаулов Ержан Арыстанбекұлы сайланды.
9 желтоқсан
Жалғыз акционердің шешімі «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып жалпы «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзіміне сайланды:
- Уразбеков Марат Жаңабергенұлы – тәуелсіз директор;
- Аргинғазин Арман Әнуарбекұлы – тәуелсіз директор.
7 шілде
"Кедентранссервис" АҚ 2021 жылғы 07 шілдедегі жағдай бойынша өзінің жай акциялары бойынша 2020 жылға дивидендтер төлеуді жүзеге асырды. Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 3 002 теңге 38 тиын құрады.
2 шілде
«ҚТЖ» ҰК »АҚ мен« Кедентранссервис »АҚ серіктестік шартына 2018 жылғы 4 шілдедегі No 43-АО No1 қосымша келісім жасасты. Қол қойылған қосымша келісімде «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы »АҚ компаниясының жалғыз акционерімен өзара іс-қимылға қатысты бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
9 маусым
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі бойынша:

1. «Кедентранссервис» АҚ 2020 жылға арналған жылдық (шоғырландырылған және бөлек) қаржылық есептілігі бекітілді.

2. «Кедентранссервис» АҚ таза кірісін 2020 жылға бөлу тәртібі бекітілді. 2020 жылдың соңында «Кедентранссервис» АҚ жалғыз акционеріне 100% дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды.

3. 2020 жылдың аяғында «Кедентранссервис» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері бекітілді - 3 002 теңге 38 тиын.

4. Дивидендтер төлеу нысаны айқындалды - ақшалай.

5. Дивидендтер төлеу тәртібі анықталды - «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің банктік шотына аудару арқылы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу.

6. Дивидендтер төлеу мерзімі анықталды - «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционері дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде.

7. Жалғыз акционердің 2020 жылы «Кедентранссервис» АҚ және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттері туралы өтініштерінің болмауы туралы ақпарат ескерілді.
4 маусым
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі бойынша:

«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды: Соколов П.В., Мукушова А.Ж., Рахимбеков А.Н., Диханбаев Е.Б.

«Кедентарнссервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері сайланған «Кедентарнссервис» АҚ жалпы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін:

- Дузбаева Мейрамкуль Алтынбекқызы;
- Қойшыбаев Ерлан Хамардинұлы;
- Қасымбек Ардақ Махмұдұлы - «Қазақстан темір жолы» ҰК »АҚ мүдделерінің өкілі.
20 мамыр
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі бойынша:

1. «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды:

- Асқаров Қайрат Мейрамұлы - бас директордың бірінші орынбасары;
- Кулахметов Ерден Авдомажитұлы - бас директордың терминалдарды дамыту жөніндегі орынбасары;
- Аблаев Ержан Есенбекұлы - құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор.

2. «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі болып сайланды - Калмухан Сапаргалиевич Тапалов - «Кедентранссервис» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары.
4 мамыр
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен Арман Тұрлыханұлы Сұлтанов «Кедентранссервис» АҚ бас директорының міндетін атқарушы болып тағайындалды.
27 қаңтар
"Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен Құлахметов Ерден Авдомажитұлы "Кедентранссервис"АҚ Басқарма мүшесі болып сайланды.
25 қаңтар
"Кедентранссервис" АҚ және Astana International Exchange Limited арасында "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы "АҚ, "Кедентранссервис" АҚ және "Қазтеміртранс" АҚ (25.02.2021 ж. №3-АҚ) арасындағы міндеттемелерді аудару туралы келісімге сәйкес іс-шараларды орындау шеңберінде "Кедентранссервис" АҚ облигацияларының листингі бойынша 21 848 328 000 теңге сомасына листинг (Listing Agreement) туралы келісім жасалды, атап айтқанда, "Кедентранссервис" АҚ "Кедентранссервис"АҚ-да "Қазтеміртранс" АҚ-ның облигациялары.
8 қаңтар
"Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтті, онда жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы шешім қабылданды.

2016 жылғы 04 ақпанда "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Астана қаласы Әділет департаментінің Есіл аумақтық бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесінің сот актілерін орындау филиалының сот орындаушысының қаулысымен 7 020 214 теңге сомасында ақшалай қаражатқа тыйым салынды.

2016 жылғы 10 ақпанда "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтті, онда:

- "Кедентранссервис" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және күн тәртібін қалыптастыру туралы шешім қабылданды»;
- жасалуына мүдделілік бар бірқатар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданды.
23 қараша
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен жаңа редакциядағы «Кедентранссервис» АҚ Басқармасы туралы Ереже бекітілді.
29 тамыз
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысында іске асырылуында мүдделілік бар бірқатар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылданды.
26 мамыр
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін жылдық (соның ішінде шоғырландырылған және бөлек) қаржы есептілігі бекітілді;

- «Кедентранссервис» АҚ 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін жылдық (соның ішінде шоғырландырылған және бөлек) қаржы есептілігінің аудитін өткізу үшін аудиторлық компания болып «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС анықталды;

- 2016 жылға «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы беру көлемі мен құрамына қатысты, ақпарат есепке алынды;

- «Кедентранссервис» АҚ және «Транспортный холдинг Казахстана» ЖШС арасындағы 2012 жылғы 07 қыркүйектен № 118/4-Р Өтеусіз пайдалану шартына қосымша келісім жасау туралы шешімі қабылданды.
27 сәуір
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өткізіліп, онда:

- «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымының 2016 жылға арналған қызметі нәтижелерінің есебі бекітілді;

- «Кедентранссервис» АҚ 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға арналған жылдық қаржы (с.і. шоғырландырылған және бөлек) есептілігі алдын ала бекітілді;

- «Кедентранссервис» АҚ Беларусь Республикасының Брест қ. өкілеттілігінің ашылуы туралы шешім қабылданды;

- «Кедентранссервис» АҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет мүшесі Елубаев Санжар Бақытұлы сайланды;

- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі Оразалин Нұрлан Жабайұлы өкілдігінің мерзімнен бұрын тоқтатылуы және «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі болып Исмұхамбетова Назым Тоқтамысқызын сайлау туралы шешімі қабылданды;

- жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.

26 маусым
Директорлар кеңесінің шешімдері:

2015 жылдың 26 маусымы күні Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы (күндізгі дауыс беру түрінде) өткізіліп, онда қабылданды:

— «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Алпысбаев Қанат Қалиұлын сайлау туралы шешімі қабылданды;

— «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылы өткізілетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дейінгі мерзімге арналған Жұмыс жоспары бекітілді;

1. 6 адам көлемінде Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің;
2. 5 адам көлемінде Аудит жөніндегі комитеттің;
3. 4 адам көлемінде Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі комитеттің.

— сандық құрамы анықталды;

— «Кедентранссервис» АҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің құрамына төмендегідей тұлғаларды сайлау туралы шешімі қабылданды:

1) Лопатин Антон Викторовичті;
2) Цветков Дмитрий Александровичті;
3) Жемчугов Андрей Сергеевичті;
4) Сұлтанов Арман Тұрлыханұлын;
5) Мәдиева Сәуле Едімтайқызын;
6) Бекмағамбетов Мұрат Маратұлын.

— Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің төрағасы ретінде Лопатин Антон Викторовичті сайлау туралы шешім қабылданды.

— «Кедентранссервис» АҚ Аудит жөніндегі комитеттің құрамында төмендегідей тұлғаларды сайлау туралы шешім қабылданды:

1) Дружинин Алексей Александровичті;
2) Калмыков Константин Сергеевичті;
3) Устинова Елена Владимировнаны;
4) Станкова Елена Борисовнаны;
5) Бимахимова Раушан Сембекқызын.

— Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы ретінде Дружинин Алексей Александровичті сайлау туралы шешімі қабылданды.

— «Кедентранссервис» АҚ Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі комитеттің құрамына төмендегідей тұлғаларды сайлау туралы шешім қабылданды:

1) Құрманов Жолдасбек Есенбайұлын;
2) Исмаилова Сания Көшкінбайқызын;
3) Гончаров Михаил Робертовичті;
4) Строкова Елена Юрьевнаны.

— Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі комитеттің төрағасы ретінде Құрманов Жолдасбек Есенбайұлын сайлау туралы шешімі қабылданды.

— Жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды:

1. «Кедентранссервис» АҚ мен «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ арасында 2014 жылдың 31 желтоқсанында жасалған № 332/88/А Мүліктік жалға беруге ұсыну бойынша қызметтерді сатып алу шартына 07.07.2015 ж. № 117/260 Қосымша келісімін жасау туралы.

2. «Қазтеміртранс» АҚ Семей филиалы мен «Кедентранссервис» АҚ Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы арасында 26.06.2015 ж. жасалған № 26–06/1-НПФ-6 Кірме жолдарды пайдалану қызметтерін көрсету шартын жасау туралы.

3. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ филиалы, Ақтөбе жол бөлімшесі мен «Кедентранссервис» АҚ Батыс Қазақстан өңірлік филиалы арасында 26.06.2015 ж. жасалған № 255/ПРР Тиеу-түсіру жұмыстары жөніндегі қызметтерді сатып алу шартын жасау туралы.

4. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ филиалы Қарағанды жол бөлімшесі мен «Кедентранссервис» АҚ Қарағанды облысы бойынша филиалы арасында 26.06.2015 ж. жасалған № 67 Тиеу-түсіру жұмыстары жөніндегі қызметтерді сатып алу шартын жасау туралы.

5. «Кедентранссервис» АҚ мен «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» КАҚ арасында 29.06.2015 ж. жасалған № 83/5-р «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» КАҚ меншігіндегі жылжымалы құрамның және ірітонналы контейнерлерінің ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі агенттік шартын жасау туралы.

6. «Кедентранссервис» АҚ мен «Қазтранссервис» АҚ арасында 2012 жылдың 30 қазанында жасалған № 246-АО/143/4-А Мүліктік жалға алу шартына 07.07.2015 ж. № 246-АО/143/4-А-85/2-А-85/1-Р Қосымша келісімін жасау туралы.

7. «Қазтранссервис» АҚ мен «Кедентранссервис» АҚ арасында 2015 жылдың 31 желтоқсанында жасалған № КТС/07-А/174/37-А Мүліктік жалға алу шартына 23.06.2015 ж. № 174/34-А/81/23-А Қосымша келісім жасау туралы.

8. «Қазтеміртранс» АҚ мен «Кедентранссервис» АҚ арасында 2015 жылдың 29 қаңтарында жасалған № 29–01/5-НПФО/а/174/37-А Мүліктік жалға алу шартына 29.06.2015 ж. № 174/37-А/83/4-А Қосымша келісім жасау туралы.

9. «Кедентранссервис» АҚ мен «Қазтранссервис» АҚ арасында 02.10.2014 ж. жасалған № 126/10-ПД/КТС/37-п «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» КАҚ меншігіндегі ірітонналы контейнерлердің ағымдағы жөндеу жұмыстарын атқару шартына 08.06.2015 ж. № 126\10–74/2-ПД/1 Қосымша келісімін жасау туралы.
8 қаңтар
"Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтті, онда жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы шешім қабылданды.

2016 жылғы 04 Ақпанда "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Астана қаласы Әділет департаментінің Есіл аумақтық бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесінің сот актілерін орындау филиалының сот орындаушысының қаулысымен 7 020 214 теңге сомасында ақшалай қаражатқа тыйым салынды.

2016 жылғы 10 ақпанда "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтті, онда:

- "Кедентранссервис" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және күн тәртібін қалыптастыру туралы шешім қабылданды»;
- жасалуына мүдделілік бар бірқатар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданды.
22 маусым
"Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтті, онда жасалуына мүдделілік бар бірқатар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылданды.
23 қараша
"Кедентранссервис" АҚ акционерлерінің құрамы өзгерді. "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Кедентранссервис" АҚ-ның Жалғыз акционері болып табылады.
14 қазан
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі Убайдулла Шайхисламович Джакибаевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма құрамына Ержан Амирбекович Ташпенбетов сайланды.
2 қыркүйек
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды:

- Эрик Мерекеевич Ахмурзин – Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары;

- Калмухан Сапаргалиевич Тапалов – Бас директордың операциялық қызмет жөніндегі орынбасары;

- Эльмира Кинжахуновна Курманбаева – Бас бухгалтер;

- Еркен Жумагатович Куттубаев – HR бойынша Басқарушы директор.

· «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшелері болып сайланды:

- Нуржан Шайкслямович Дюсембинов - Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары;

- Эльнар Эрикович Джуматаев - Бас директордың логистика жөніндегі орынбасары;

- Ержан Есенбекович Аблаев - құқықтық қатынастар жөніндегі Басқарушы директор.
19 тамыз
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен Қайрат Мейрамұлы Асқаров «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі болып сайланды.
18 тамыз
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен «Кедентранссервис» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.
11 тамыз
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ президенті Алимжан Таймасович Абдировтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;

- Виктор Викторович Федотов «Кедентранссервис» АҚ президенті лауазымына 3 жыл мерзімге сайланды.
7 шілде
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына:

1. Павел Владимирович Соколов;

2. Даир Адильбекович Кушеров;

3. Ардак Жумагулович Мукушов;

4. Аскар Нуриденович Рахимбеков;

5. Куаныш Болатулы Жылкышиев (тәуелсіз директор);

6. Ерлан Бекенович Диханбаев (тәуелсіз директор) сайланды.

- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзім бекітілді - 3 жыл.
27 желтоқсан
"Кедентранссервис" АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

- жасалуына мүдделілік бар мәмілелер болып табылатын "Кедентранссервис" АҚ мен "Қазақстанның көлік холдингі" ЖШС арасында мүліктік жалдау (жалға алу) шарттарын жасасу туралы шешім қабылданды.

- "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің әрекет етуші құрамының өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылды.

- "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже бекітілді.
27 тамыз
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен «Кедентранссервис» АҚ мен «Транспортный холдинг Казахстана» ЖШС арасында жасалған іске асырылуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын өтеусіз пайдалану шартына қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылданды.
24 мамыр
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

- 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін «Кедентранссервис» АҚ-ның жылдық (оның ішінде шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі бекітілді.

- «Кедентранссервис» АҚ-ның 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібі бекітілді.

- «Кедентранссервис» АҚ акционерлеріне 2017 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды.

- «Кедентранссервис» АҚ бір жай акциясына 3 302 тенге 80 тиын дивиденд мөлшері бекітілді.

- дивидендтерді төлеу нысаны анықталды - ақшалай.

- дивидендтерді төлеу тәртібі анықталды – «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің банк шотына аудару арқылы ақшасыз есеп айырысу

- дивидендтерді төлеудің басталу күні анықталды – «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционері дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдағаннан кейінгі келесі күн.
23 сәуір
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі Назым Токтамысовна Исмухамбетованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма құрамына Калмухан Сапаргалиевич Тапалов сайланды.
21 ақпан
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі Шынгыса Аманбаевича Тулеушиннің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма құрамына Павел Валерьевич Юн сайланды.
18 наурыз
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Санжар Бахытович Елюбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Даир Адильбекович Кушеров сайланды және оның өкілеттік мерзімі 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін белгіленді.
8 қаңтар
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына:

1. Санжар Бахытович Елюбаев;

2. Аскар Нуриденович Рахимбеков;

3. Жолдасбек Есенбаевич Курманов (тәуелсіз директор);

4. Виктор Николаевич Марков;

5. Александр Уруджевич Уруджев;

6. Алексей Александрович Дружинин (тәуелсіз директор) сайланды.

- «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін белгіленді.
29 желтоқсан
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ-ның Президенті туралы Ереже жаңа редакцияда бекітілді.

- «Кедентранссервис» АҚ мен «Транспортный холдинг Казахстана» ЖШС арасында іске асырылуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын мүліктік жалдау (жалға алу) шарттарын жасасу туралы шешім қабылданды.
7 желтоқсан
Өткен «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысында «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымының 2018 жылдың 9 айындағы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілді.
27 қараша
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, онда:

- «Кедентранссервис» АҚ Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі Константин Сергеевич Калмыковтың және «Кедентранссервис» АҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің мүшесі Андрей Сергеевич Жемчуговтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

- «Кедентранссервис» АҚ Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі болып Усенко Мария Васильевна, «Кедентранссервис» АҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің мүшесі болып Сергей Владиславович Лимаренко сайланды.
2 қараша
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, онда:

- «Кедентранссервис» АҚ мен оның еншілес ұйымының 2018 жылдың 1 жартыжылдығындағы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілді.

- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі М.Т. Мирзалиевтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі болып Э.М. Ахмурзинді сайлау туралы шешім қабылданды.

- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі Г.К. Мукановтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі болып Э.К.Курманбаеваны сайлау туралы шешім қабылданды.
20 тамыз
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысында Ш. Хамит «Кедентранссервис» АҚ ішкі аудит қызметінің IT-аудиторы лауазымына тағайындалды.
18 шілде
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысында іске асырылуында мүдделілік бар «ТрансКонтейнер» ЖАҚ және «Кедентранссервис» АҚ арасында көліктік-экспедициялық қызмет көрсетуге шарт жасасу туралы шешім қабылданды.
20 шілде
«ТрансКонтейнер» ЖАҚ және «Кедентранссервис» АҚ арасында көліктік-экспедициялық қызмет көрсетуге №54/1-ТЭУ шарты жасалды.
1 маусым
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысында «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымының 2018 жылдың 1 тоқсанындағы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілді.
30 мамыр
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

- 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін «Кедентранссервис» АҚ-ның жылдық (оның ішінде шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі бекітілді.

- «Кедентранссервис» АҚ-ның 2018 жылғы жылдық (оның ішінде шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық компания анықталды - «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС.
26 сәуір
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысында «Кедентранссервис» АҚ мен оның еншілес ұйымының 2017 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілді.
16 сәуір
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен «Кедентранссервис» АҚ мен «Транспортный холдинг Казахстана» ЖШС арасында іске асырылуында мүдделілік бар мәміле болып табылатын әкімшілік үй-жайды мүліктік жалдау (жалға алу) шарттарын жасасу туралы шешім қабылданды.

7 наурыз
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ-ның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібі бекітілді.

- «Кедентранссервис» АҚ акционерлеріне 2016 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды.

- «Кедентранссервис» АҚ бір жай акциясына 3 387 теңге 71 тиын дивиденд мөлшері бекітілді.

- дивидендтерді төлеу нысаны анықталды - ақшалай.

- дивидендтерді төлеу тәртібі анықталды – «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің банк шотына аудару арқылы ақшасыз есеп айырысу.

- дивидендтерді төлеудің басталу күні анықталды – «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционері дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдағаннан кейінгі келесі күн.
5 наурыз
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, онда:

- 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін «Кедентранссервис» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді.

- «Кедентранссервис» АҚ кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің құрамына Сания Кошкинбаевна Исмаилова сайланды.
12 ақпан
Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық сотының шешімімен 9 580 000 теңге сомасындағы ақшалай қаражатқа тыйым алынып тасталды
1 ақпан
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, онда:

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің сандық құрамы 6 адам;

Аудит жөніндегі комитеттің сандық құрамы 5 адам;

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің сандық құрамы 4 адам болып анықталды.


«Кедентранссервис» АҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің құрамына:

1. Алексей Александрович Дружинин –Комитет Төрағасы;

2. Дмитрий Александрович Цветков;

3. Андрей Сергеевич Жемчугов;

4. Санжар Бахытович Елюбаев;

5. Айгуль Курмантаевна Нурпеисова;

6. Мурат Маратович Бекмагамбетов сайланды.

«Кедентранссервис» АҚ Аудит жөніндегі комитетінің құрамына:

1. Алексей Александрович Дружинин – Комитет Төрағасы;

2. Константин Сергеевич Калмыков;

3. Елена Владимировна Устинова;

4. Елена Борисовна Станкова;

5. Гульмира Казбековна Кисекова сайланды.

«Кедентранссервис» АҚ кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің құрамына:

1. Жолдасбек Есенбаевич Курманов – Комитет Төрағасы;

2. Тоты Сериковна Жакупова;

3. Максим Андреевич Стовба;

4. Ирина Анатольевна Трошина сайланды.

1 ақпан
Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық сотының шешімімен 9 580 000 теңге сомасындағы ақшалай қаражатқа тыйым салынды.
6 ақпан
«Кедентранссервис» АҚ Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 601-бабы 1-бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
27 қараша
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе - бет отырысы өтті, онда:

- «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымының 2017 жылғы 9 айдағы қызметінің нәтижелері туралы Есеп бекітілді.

- «Кедентранссервис» АҚ-ның 2017 жылға арналған бюджетіне түзетулер бекітілді.
26 қыркүйек
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, онда:

- «Кедентранссервис» АҚ мен оның еншілес ұйымының 2017 жылдың 1 жартыжылдығындағы қызметінің нәтижелері туралы Есеп бекітілді.

- «Кедентранссервис» АҚ Басқарма құрамына:

1) Шынгыс Аманбаевич Тулеушин;

2) Мурат Турсынбаевич Мирзалиев;

3) Галым Каскирбаевич Муканов;

4) Еркен Жумагатович Куттубаев;

5) Назым Токтамысовна Исмухамбетова;

6) Убайдулла Шайхисламович Джакибаев сайланды.

- «Кедентанссервис» АҚ Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімі -3 жылға - 2017 жылдың 16 қазанынан бастап 2020 жылдың 15 қазанына дейін белгіленді.
7 тамыз
Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысында іске асырылуында мүдделілік бар бірқатар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылданды.

25 шілде
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысында іске асырылуында мүдделілік бар бірқатар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылданды. 2017 жылғы 26 шілдеде өткен «Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

- «Кедентранссервис» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.
31 мамыр
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтіп, онда:

- 2017 жылдың 1 тоқсаны жағдайына «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымы қызметінің қорытындылары жөніндегі есебі бекітілді.

- жасалуында мүдделілік бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.

12 сәуір
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтіп, онда жасалуында мүдделілік бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.
28 ақпан
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өткізіліп, онда жасалуында мүдделілік бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.
25 қаңтар
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өткізіліп, онда:

- «Кедентранссервис» АҚ Басқармасының мүшесі Искаков Эдиль Болатұлының өкілдіктері тоқтатылды;

- «Кедентранссервис» АҚ Басқармасының мүшесі болып Джакибаев Убайдулла Шайхисламұлы сайланды;

- Жасалуында мүдделілік бар бірқатар мәмімелелерді жасау туралы шешімі қабылданды.


6 қаңтар
Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырыстарында 2015 жылдың 23 және 24 желтоқсан күндері қабылданған шешімдер. 2015 жылдың 23 желтоқсаны күні «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өткізіліп, оның барысында жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.

2015 жылдың 24 желтоқсаны күні «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы болып өтті. Онда:

— «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымының 2015 жылдың 9 айына арналған қызметінің қорытындыларына қатысты есеп бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ филиал жүйесінің ұйымдастырушылық құрылымын қайта құру туралы, ақпараты назарға алынды;

— «Кедентранссервис» АҚ қатысуымен 2015 жылдың 9 айына арналған сот дауларына қатысты жағдай және оны қарау барысы туралы, ақпараты назарға алынды;

— «Кедентранссервис» АҚ Басқармасының мүшелері Б. Ж. Байкарин мен Д.А.Әубәкіровтың өкілдіктері мерзімнен бұрын тоқтатылды;

— «Кедентранссервис» АҚ Басқармасының мүшелері болып Н. Ж. Оразалин мен Г.К.Мұқанов сайланды;

— «Кедентранссервис» АҚ Қызметтік құпиясын құрайтын, ақпарат тізімі бекітілді;

— Жасалуында қызығушылық бар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.


25 ақпан
Директорлар кеңесінің шешімдері:

— «Кедентранссервис» АҚ 2013, 2014 және 2015 жылдың І жартыжылдығына арналған қаржы-шаруашылық қызметін тексеру қорытындылары туралы, ақпарат назарға алынды.

— «Кедентранссервис» АҚ 2013, 2014 және 2015 жылдың І жартыжылдығына арналған қаржы-шаруашылық қызметін тексеру барысында анықталған бұзуларды жоюға қатысты Шаралар жоспары бекітілді.

— «Кеденстранссервис» АҚ 2015 жылдың 4 тоқсанына арналған тәуекелдер тізілімінің сыни тәуекелдері туралы есебі назарға алынды.

— «Кедентранссервис» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2015 жылға арналған атқарылған жұмыс туралы есебі назарға алынды.

— «Кедентранссервис» АҚ 2015 жылға арналған дебиторлық қарызын төлету бойынша өткізілген сот жұмысы туралы, ақпараты назарға алынды.

— «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережесіне өзгертулер мен толықтырулар жобасы мақұлданды.

— «Кедентранссервис» АҚ 2016 жылға арналған тиімділіктің басты көрсеткіштерінің деңгейлі және мақсатты-деңгейлері, тізімі бекітілді.

— Тараптардың келісімі бойынша еңбек келісімшартын бұзуға орай «Кедентранссервис» АҚ Вице-президентінің қызметінен Ю. В. Сукмановты босату келісілді және Басқарма мүшесі ретінде оның өкілдіктері тоқтатылды.

— «Кедентранссервис» АҚ Вице-президентінің қызметіне Е. Р. Кулаковтың кандидатурасы келісілді.

— «Кедентранссервис» АҚ Демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету ережелеріне өзгертулер енгізілді.

— «Кедентранссервис» АҚ қызметкерлер құрамы еңбегінің төлемін реттейтін жергілікті актілерге өзгертулер және толықтырулар бекітілді.

— Ішкі аудит қызметінің аудиторы О. О. Макатов өкілдіктерінің тоқтатылуы туралы шешімі қабылданды.

— «Кедентранссервис» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы К. М. Жанагизовтың қызметтік оклады орнатылды.

— «Қазақстанның көліктік холдингісі» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі Б. Ж. Байкариннің өкілдіктері тоқтатылды.

— «Қазақстанның көліктік холдингісі» ЖШС Бақылау кеңесінің жаңа мүшесі Н. Ж. Оразалин сайланды.

— «Қазақстанның көліктік холдингісі» ЖШС жаңа редакциядағы Есеп саясаты бекітілді.

— Жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмімелелерді жасау туралы шешімі қабылданды.

26 ақпан
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Астана қаласының Әділет департаменті сот атқарушысының «Атқарушы құжат атқарылуын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдау туралы қаулысының күшін жою» қаулысымен 7 020 214 теңге сомасын құрайтын қаражаттарға салынған тыйым алынды.
1 сәуір
«Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтіп, онда жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.
15 сәуір
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы барысында:

— «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымы қызметінің 2015 жылға арналған қорытындылары жөніндегі есебі бекітілді;

— 2015 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін «Кедентранссервис» АҚ жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі алдын ала бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ 2015 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі мен бір жай акцияға дивиденд көлеміне қатысты кепілдемелер берілді;

— «Кедентранссервис» АҚ-ның жаңа редакциядағы Жарғысының жобасы мақұлданды;

— «Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешімі қабылданды;

— жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.
25 сәуір
«Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтіп, онда:

— «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Алпысбаев Қанат Қалиұлының және Баскаков Петр Васильевичтің өкілдіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды;

— «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып Сұлтанов Арман Тұрлыханұлы және Сукманов Юрий Вадимович сайланды;

— Жаңа редакцияда «Кедентранссервис» АҚ Жарғысы бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі жөніндегі ережесіне өзгертулер мен толықтырулар бекітілді.


16 мамыр
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өткізіліп, онда:

— Нурпеисов Ш.Е. «Кедентранссервис» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы қызметіне тағайындалды;

— жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.

17 маусым
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтіп, онда жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылданды.
1 шілде
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өткізіліп, онда:

— «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымының 2016ж. 1 тоқсанындағы қызметінің қорытындылары туралы есеп бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ Стратегиялық жоспарлау комитеті қызменінің корпоративтік 2015–2016жж. қызмет қорытындылары туралы есеп ескерілді;

— «Кедентранссервис» АҚ Аудит комитетінің корпоративтік 2015–2016жж. қызмет қорытындылары туралы есеп ескерілді;

— «Кедентранссервис» АҚ Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар комитетінің корпоративтік 2015–2016жж. қызмет қорытындылары туралы есеп ескерілді;

— Тулеушин Ш.А. «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау туралы шешімі қабылданды;

— Құттыбаев Е.Ж. «Кедентранссервис» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау туралы шешімі қабылданды;

— жасалуында қызығушылығы бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылданды;

— «Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және күн тәртібін қалыптастыру туралы шешімі қабылданды.

14 шілде
«Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтіп, онда:

— 2016 жылға арналған қаржы есептілігінің аудитіне қатысты аудиторлық компания анықталды;

— «Кедентранссервис» АҚ — «Орал жүк учаскесі» филиалы мен «Қазақстанның көліктік холдингі» ЖШС арасында Терминалдық қызметтерді көрсету келісімшартын жасау туралы шешім қабылданды.
27 шілде
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтіп, онда:

— «Кедентранссервис» АҚ-ның 2016 жылға арналған бюджетін түзету бекітілді;

— жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылданды.

19 тамыз
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өткізіліп, онда акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру және күн тәртібін қалыптастыру туралы шешімі қабылданды.
25 тамыз
«Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтіп, онда:

— 2015 жылдың 31 желтоқсаны күні аяқталған жыл үшін «Кедентранссервис» АҚ шоғырландырылған қаржы есептілігі және жылдық бөлек қаржы есептілігі бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілдіктерінің мерзімі 2017 жылдың аяғына дейін ұзартылды;

— «Кедентранссервис» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеулері және оларды 2015 жылы қарастыру қорытындылары туралы, ақпарат қабылданды;

— «Кедентранссервис» Директор кеңесінің және Басқарма мүшелері сыйақыларының көлемі мен құрамына қатысты, ақпарат қабылданды.
6 қыркүйек
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтіп, онда:

— «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымының 2016 жылдың 6 айына арналған қызметінің қорытындылары туралы есебі бекітілді;

— жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.

21 қазан
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтіп, оның барысында жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.
28 қазан
«Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің құрамы өзгеріп, осының нәтижесінде «Кедентранссервис» АҚ-ның жалғыз акционері болып Logistic System Management B.V. атанды.
1 қараша
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтіп, онда:

— «Кедентранссервис» АҚ Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар комитетінің мүшесі сайланды;
— «Кедентранссервис» АҚ-ның 2016 жылға арналған бюджетінің түзетілуі бекітілді;
— жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.

29 қараша
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтіп, оның барысында жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.
6 желтоқсан
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

— «Кедентранссервис» АҚ 2015 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі бекітілді.

— «Кедентранссервис» АҚ 2015 жылға арналған акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімі қабылданып, 2 907 теңге 61 тиынға тең бір жай акцияға дивиденд көлемі бекітілді.
9 желтоқсан
«Кедентранссервис» АҚ Жалғы акционерінің шешімімен:

— «Кедентранссервис» АҚ және «Қазақстанның көліктік холдингісі» ЖШС арасында 2012 жылғы 07 қыркүйекте жасалған № 118/4-Р Өтеусіз пайдалану шартына қосымша келісім жасау туралы шешімі қабылданды;

— «Кедентранссервис» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ Басқармасы жөніндегі Ережеге толықтырулар бекітілді.

23 желтоқсан
«Кедентранссервис» АҚ 2015 жылға арналған өзінің жай акцияларына қатысты дивидендтер төлемін аяқтады. Бір жай акцияға есептегенде, дивидендтің көлемі 2 907 теңге 61 тиынды құрады.

29 желтоқсан
«Кедентранссервис» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен:

— «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А.Т.Сұлтановтың өкілдіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды;

— «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына С. Б. Елубаев сайланды;

— Жаңа редакцияда «Кедентранссервис» АҚ Жарғысы бекітілді.
3 ақпан
Директорлар кеңесінің шешімдері:

1. «Кедентранссервис» АҚ жылжымалы құраммен байланысты операциялар қызметінің талдауы есепке алынды.

2. «Кедентранссервис» АҚ 2014 жылдың 3 тоқсанына арналған тәуекелдер тізілімінің сын тәуекелдері жөніндегі есебі бекітілді.

3. «Кедентранссервис» АҚ 2011–2012 жж. қаржы-шаруашылық қызметін комиссиялық тексеру барысында анықталған ескертулерді жоюға қатысты іс-шараларды атқару аудитінің қорытындылары жөніндегі есебі назарға алынды.

4. «Кедентранссервис» АҚ тиесілі Мүлікті мүліктен айыру ережесі жаңа редакцияда бекітілді.

5. «Кедентранссервис» АҚ Акцияларын шығару бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу үшін оларды жүзеге асырудың шаралары мен мерзімдері тізімінің өзгертулері бекітілді.

6. «Кедентранссервис» АҚ Бюджетті қалыптастыру және бақылау реттемесіне өзгерту мен толықтырулар бекітілді.

9. Жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.
10 сәуір
Директорлар кеңесінің шешімдері:

1. «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымының 2014 жылға арналған қызметінің қорытындылары назарға алынды.

2. «Кедентранссервис» АҚ 2014 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін жылдық қаржы есептілігі алдын ала бекітілді.

3. «Кедентранссервис» АҚ жылжымайтын мүлік объекттерін мемлекеттік тіркеу және паспорттау барысы туралы есебі назарға алынды.

4. «Кедентранссервис» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2014 жылы атқарылған жұмысының есебі назарға алынды.

5. «Кедентранссервис» АҚ 2014 жылдың 4 тоқсанына арналған тәуекелдері тізіліміндегі сын тәуекелдер жөніндегі есебі назарға алынды.

6. «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы шешімдерін орындау жөніндегі есеп назарға алынды.

7. 2015 жылға арналған қаржы есептілігінің аудиты жөніндегі аудиторлық компания қызметтері төлемінің көлемі анықталды.

8. «Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру жөніндегі шешімі қабылданды.

9. «Кедентранссервис» АҚ Өндіріс жөніндегі вице-президентінің лауазымына кандидатура келісілді.

10. Басқарма мүшесі өкілдіктерінің мерзімінен бұрын аяқталуы және Басқарманың жаңа мүшесін сайлау жөніндегі шешім қабылданды.

11. «Кедентранссервис» АҚ Жүк және операциялық жұмысы жөніндегі Атқарушы директорының лауазымына кандидатура келісілді.

12. Жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданды.
28 мамыр
Директорлар кеңесінің шешімдері:

1. «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымының 2015 жылдың 1 тоқсанына арналған қызметінің қорытындылары назарға алынды.

2. «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит, Стратегиялық жоспарлау және Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар комитеттер қызметтерінің қорытындыларына арналған есептері назарға алынды.

3. «Кедентранссервис» АҚ 2015 жылдың 1 тоқсанына арналған Тәуекелдер тізіліміндегі сын тәуекелдер жөніндегі есеп назарға алынды.

4. Басшылықтың, Ішкі аудит қызметі жетекшісінің және Корпоративтік хатшы тиімділігінің маңызды көрсеткіштерінің тізімдері бекітілді.

5. Тағайындау және босату «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің келісіміне жататын «Кедентранссервис» АҚ Басқару аппаратындағы қызметтердің жаңа редакциядағы тізімі бекітілді.

6. «Қазақстанның көліктік холдингісі» ЖШС 2014 жылға арналған жылдық қаржы есептілігі бекітілді.

7. «Қазақстанның көліктік холдингісі» ЖШС таза кірісін бөлу туралы шешімі қабылданды.

8. «Қазақстанның көліктік холдингісі» ЖШС Бас директорын сайлау туралы шешімі қабылданды.

9. «Қазақстанның көліктік холдингісі» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшелерін қайта сайлау туралы шешімі қабылданды.

10. «Кедентранссервис» АҚ Мүддесіне қатысты дауларын реттеу жөніндегі саясаты бекітілді.

11. Жаңа редакцияда корпоративтік хатшы аппаратының және Ішкі аудит қызметінің еңбек төлемі және сыйақы беру жөніндегі ережесі бекітілді.

12. «Қазақстанның салық төлеушілері қауымдастығы» ЗТБ демеушілік көмек көрсету туралы шешімі қабылданды.

13. «Кедентранссервис» АҚ 2015 жылға арналған инвестициялық бағдарламасының өзгертулері келісілді.

14. «Кедентранссервис» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына А. Р. Сагимбаевты тағайындау туралы шешімі қабылданды.

15. «Алматы әуендері» Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнына демеушілік көмек көрсету жөніндегі шешім қабылданды.

16. Жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.
29 мамыр
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімдері:

1. «Кедентранссервис» АҚ 2014 жылға арналған жылдық қаржы есептілігі бекітілді.

2. «Кедентранссервис» АҚ 2014 жылға арналған таза тізі кірісін бөлу тәртібі бекітілді.

3. «Кедентранссервис» АҚ 2014 жылға арналған акцияларына қатысты дивидендтердің төлемі туралы шешімі қабылданды және бір жай акцияға дивидендтің көлемі анықталды.

4. 2015 жылға арналған қаржы есептілігінің аудиті бойынша аудиторлық компания анықталды.

5. «Кедентранссервис» АҚ Жарғысына өзгертулер бекітілді.

6. «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына төмендегідей тұлғаларды сайлау туралы шешім қабылданды:

— Алпысбаев К.К.
— Баскаков П.В.
— Марков В.Н.
— Рахимбеков А.Н.
— Құрманов Ж.Е. (тәуелсіз директор)
— Дружинин А.А. (тәуелсіз директор)

7. «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілдіктер мерзімі анықталды.

8. «Кедентранссервис» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне 2014 жылы акционерлер үндеулерінің жоқытығына қатысты, ақпарат назарға алынды.

9. 2014 жылы Директорлар кеңесінің мүшелері және Президент сыйақысының көлемі мен құрамы туралы, ақпарат назарға алынды.
8 шілде
«Кедентранссервис» АҚ 2014 жыл бойынша дивидендтердің төлемін бастағаны жайлы ақпараттандырады. Дивидендтерді төлеп шығу күні 2015 жылдың 7 шілдесі. Бір жай акцияға дивидендтің көлемі 947 теңге (тоғыз жүз қырық жеті) 30 тиынды құрады. Дивидендтердің төлемін жүргізу түрі – ақшалай, дивидендтердің төлемін жүргізу тәртібі – «Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің банк шоттарына аудару арқылы ақшасыз есеп айырысу.
14 шілде
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өткізіліп, онда қызығушылығы бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.

1. «Кедентранссервис» АҚ және «Пассажирские перевозки» АҚ филиалы «Экспресс» (атқарушы — КИО, 92–53 Сланбеков Шайхы) арасында № 106 кірме жолын мүліктік жалға алу шартын жасау туралы;

2. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ — «Семей жол бөлімшесі» және «Кедентранссервис» АҚ Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы (атқарушы — КТУ, Сухамбеков Талғат. 92–65) арасында 2015 жылға арналған Тиеу-түсіру жұмыстарын сатып алу шартын жасау туралы.
4 тамыз
«Кедентранссервис» АҚ 2014 жылға арналған өзінің жай акцияларына қатысты дивидендтердің төлемін аяқтап шықты. Бір жай акцияға шаққанда дивидендтің көлемі 947 теңге 30 тиынға теңелді.
7 қыркүйек
Директорлар кеңесінің шешімдері:

— «Кедентранссервис» АҚ 2015 жылдың 30 маусымы күні аяқталған 6 айға арналған аралық шоғырландырылған қаржы есептілігі назарға алынды.

— «Кедентранссервис» АҚ 2013–2014 жж. және 2015 жылдың 1 жартыжылдығына арналған қаржы-шаруашылық қызметінің комиссиялық тексерісін жүргізу жоспары мен тексеру жөніндегі комиссияның жеке құрамы бекітілді.

— «Кедентранссервис» АҚ және оның еншілес ұйымының 2015 жылдың 1 жартыжылдығына арналған қызметінің нәтижелері жөніндегі шоғырландырылған есебі бекітілді.

— «Кедентранссервис» АҚ 2015 жылға арналған бюджетін түзету бекітілді.

— «Кедентранссервис» АҚ 2015 жылдың 1 жыртыжылдығында жүзеге асырылған сатып алулар жөніндегі есеп назарға алынды.

— «Кедентранссервис» АҚ жылжымайтын мүлік объекттерін мемлекеттік тіркеу барысы жайлы, ақпарат назарға алынды.

— «Кедентранссервис» АҚ Өндіріс жөніндегі вице-президенті Е. Р. Кулаковтың кандидатурасы келісілді.

— «Кедентранссервис» АҚ Басқару мүшелері — Б.О.Ағдарбекова мен Е. С. Джумасиловтың өкіділіктері мерзімінен бұрын тоқтатылып, «Кедентранссервис» АҚ Басқаруының жаңа мүшелері сайланды — Е. Р. Кулаков және М. Т. Мирзалиева.

— Ішкі аудит қызметінің 2015 жылдың 1 жартыжылдығында жүргізілген жұмысына қатысты есебі бекітілді.

— «Кедентранссервис» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы қызметіне К. М. Жанагизов тағайындалды.

— 9 бірлік көлемінде жұмыс істемейтін локомотив паркін жүзеге асырудың бірінші кезеңіне қатысты, ақпарат назарға алынды.

— «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 2 тоқсанындағы шешімдерін атқару жайлы есебі назарға алынды.

— «Кедентранссервис» АҚ корпоративтік хатшысының қызметтік еңбекақысы анықталды.

— «Кедентранссервис» АҚ Корпоративтік хатшысы жөніндегі ережесіне өзгертулер мен толықтырулар бекітілді.

— «Кедентранссервис» АҚ корпоративтік хатшысының аппараты мен Ішкі аудит қызметінің еңбек төлемі мен сыйлықақы беру жөніндегі ережеге өзгертулер мен толықтырулар бекітлді.

— «Кедентранссервис» АҚ және «Қазақстанның көліктік холдингісі» ЖШС арасында 2012 жылдың 07 қыркүйегінде жасалған № 188/4-Р, Ақысыз пайдалану шартына № 5 Қосымша келісімінің жасалуы мақұлданды.

— «Кедентранссервис» АҚ акционерлерін шақыру және олардың кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру туралы шешімі қабылданды.

— Жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешімі қабылданды.
27 қазан
«Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті. «Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізіліп, жасалуында қызығушылық бар мәміле болып табылатын «Кедентранссервис» АҚ мен «Қазақстанның көліктік холдингісі» ЖШС арасында 2012 жылдың 07 қыркүйегінде жасалған № 188/4-Р Ақысыз пайдалану шартына № 5 Қосымша келісім жасау жөніндегі шешім қабылданды.
12 қараша
«Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өткізіліп, оның барысында жасалуында қызығушылық бар бірқатар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылданды.
2 желтоқсан
Директорлар кеңесінің шешімдері:

— «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 3 тоқсанына арналған шешімдерін атқару жөніндегі есеп назарға алынды;

— «Кедентранссервис» АҚ Стратегиялық жоспарлау комитетінің мүшесі сайланды;

— Тараптардың келісімі бойынша Еңбек келісімшартының бұзылуына орай, Экономика жөніндегі атқарушы директоры Б.О.Ағдарбекованы қызметінен босату келісілді;

— Тараптардың келісімі бойынша Еңбек келісімшартының бұзылуына орай, Құқықтық және мүліктік қатынастар жөніндегі атқарушы директоры Б. Ж. Байкаринді қызметінен босату келісілді;

— «Кедентранссервис» АҚ басшылығына сыйлықақы беру жөніндегі Ережесіне өзгертулер бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ әкімшілік-басқару қызметкерлеріне сыйлықақы беру жөніндегі Ережесіне өзгертулер бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ Корпоративтік хатшысы тиімділігінің басты көрсеткіштерінің 2016 жылға арналған тізімі бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысы тиімділігінің басты көрсеткіштерінің 2016 жылға арналған тізімі бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің мүшелеріне сыйлықақы мен қарымақы төлеу жөніндегі ережесіне, «Кедентранссервис» АҚ Аудит жөніндегі комитеті мүшелеріне сыйлықақы мен қарымақы төлеу жөніндегі ережесіне және «Кедентранссервис» АҚ Кадрлар, сыйлықақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі комитеті мүшелеріне сыйлықақы мен қарымақы төлеу жөніндегі ережесіне өзгертулер мен толықтырулар бекітілді;

— «Кедентранссервис» АҚ Экономика жөніндегі вице-президентінің лауазымына М. Т. Мирзалиевтің кандидатурасы келісілді;

— «Астана қаласы өнер академиясы» ЖШС-не демеушілік көмек көрсетілді.
24 ақпан
«Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі:

2014 жылғы 24 ақпанда "Кедентранссервис" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті, онда "Кедентранссервис "АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін ұзарту туралы" мәселе қаралып, шешім қабылданды:

1. Кедентранссервис " АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін ұзарту»:

- Алпысбаев Қанат Қалиұлы
- Петр Васильевич Баскаков
— Юрий Васильевич Юрьев
— Марков Виктор Николаевич
- Рахымбеков Асқар Нұриденұлы
- Рымжанова Жанар Бағдатқызы
- Құрманов Жолдасбек Есенбайұлы (тәуелсіз директор)
- Резер Семен Моисеевич (тәуелсіз директор).

2. "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 2015 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дейін белгіленсін.
27 наурыз
Директорлар кеңесінің шешімдері:

1."Кедентранссервис" АҚ-ның, оның еншілес ұйымының 2013 жылғы қызметінің қорытындылары қаралды.

2."Кедентранссервис" АҚ-ның 2011-2012 жылдардағы қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізу кезінде анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп қаралды.

3.2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Кедентранссервис" АҚ шоғырландырылған қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді.

4."Кедентранссервис" АҚ-ның 2013 жылғы таза табысын бөлу тәртібі алдын ала бекітілді.

5."Кедентранссервис" АҚ акциялары бойынша 2013 жылғы дивидендтердің мөлшері алдын ала бекітілді.

6.2014 ж. қаржылық есептіліктің аудиті бойынша аудиторлық компания қызметтерінің төлем мөлшері анықталды.

7."Кедентранссервис" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданды және күн тәртібі белгіленді

8.Кедентранссервис "АҚ локомотив паркін оңтайландыру" жобасы бекітілді»

9.Кедентранссервис " АҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және еңбекке ынталандыру жүйесін реттейтін ішкі құжаттар қолданысқа енгізілді»

10.Кедентранссервис " АҚ тәуекелдерді басқару саясаты бекітілді»

11.Кедентранссервис " АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің тұжырымдамасы бекітілді»

12.Кедентранссервис " АҚ демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету Қағидалары бекітілді»

13. С.Д. Аманжолов "Кедентранссервис" АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына тағайындалды»

14. О.О. Макатов "Кедентранссервис" АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы лауазымына тағайындалды»
16 мамыр
«Кедентранссервис» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімдері:

2014 жылғы 16 мамырда "Кедентранссервис" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтті, онда мынадай шешімдер қабылданды:

1. "Кедентранссервис" АҚ-ның 2013 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілді.

2. "Кедентранссервис" АҚ-ның 2013 жылғы таза табысын бөлу тәртібі бекітілді.

3. "Кедентранссервис" АҚ акциялары бойынша 2013 жылғы дивидендтердің мөлшері бекітілді.

4. "Кедентранссервис" АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті бойынша аудиторлық компаниясы анықталды.

5. "Кедентранссервис"АҚ Президенті туралы ереже бекітілді.
20 мамыр
Жай акцияларға қатысты дивидендтердің төлемін жүргізуге қатысты хабарлама. Кедентранссервис "акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: 010016, Астана қ., Есіл ауданы, Достық көшесі 18; банктік деректемелері: СТН 600500054564, БСН 990840000825, БСК SABRKZKA, ЖСК KZ92914398416ВС04606" Сбербанк РОССИИ "АҚ еншілес банкінің филиалында (бұдан әрі — қоғам) жай акциялар бойынша дивидендтер төленгені туралы хабарлайды. 2013 жыл.

Бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері 767 теңге 63 тиынды құрайды.

Дивидендтерді төлеудің басталу күні — 2014 жылғы 17 мамыр.

Дивидендтерді төлеу тәртібі-Қоғам акционерлерінің банктік шоттарына аудару жолымен қолма-қол ақшасыз есеп айырысу.

Дивидендтерді төлеу нысаны — ақшалай.

28 мамыр
Директорлар кеңесінің шешімдері:

1. "Кедентранссервис" АҚ мен оның еншілес ұйымының 2014 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің қорытындылары қаралды.

2. "Кедентранссервис" АҚ басқару аппараты лауазымдарының тізімі бекітілді, оларды тағайындау және босату жаңа редакциядағы "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесімен келісуге жатады.

3. "Кедентранссервис"АҚ басқарма аппаратының жекелеген лауазымдарына тағайындау келісілді.

4. "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы жылдық жалпы акционерлерге дейінгі кезеңге арналған жұмыс жоспары бекітілді.

5. "Қазақстанның көлік холдингі"ЖШС Бақылау кеңесінің құрамы бекітілді.

6. Жасалуына мүдделілік бар бірқатар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданды.
27 маусым
Директорлар кеңесінің шешімдері:

Директорлар кеңесінің 27.06.2014 ж. шешімдері

1. "Кедентранссервис" АҚ-ның 2014 жылға арналған түзетілген инвестициялық бюджеті бекітілді.

2. Локомотивтердің 26,5 бірлігін іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары қаралды.

3. "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 1 тоқсандағы шешімдерінің орындалуы туралы есеп назарға алынды.

4. "Кедентранссервис"АҚ бюджетін қалыптастыру және орындалуын бақылау регламенті бекітілді.

5. "Кедентранссервис"АҚ мүлкін иеліктен шығару (сату) ережесіне толықтырулар бекітілді.

6. "Кедентранссервис" АҚ жоғары басшылығының 2014 жылға арналған тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің тізбесі бекітілді.

7. "Кедентранссервис" АҚ Корпоративтік хатшысының 2014 жылға арналған тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің тізбесі бекітілді.

8. "Қазақстанның көлік холдингі" ЖШС-нің 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға жылдық қаржылық есептілігі бекітілді.

9. "Қазақстанның көлік холдингі" ЖШС-нің 2013 жылғы таза табысы бөлінді.

10. Жасалуына мүдделілік бар бірқатар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданды.
15 шілде
"Кедентранссервис" АҚ 2014 жылғы 15 шілдедегі жағдай бойынша өзінің жай акциялары бойынша 2013 жылға дивидендтер төлеуді аяқтады. Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 767,63 теңгені құрады".
3 қазан
Директорлар кеңесінің шешімдері:

1. "Кедентранссервис" АҚ-ның 2014 жылғы 1-жартыжылдықтағы шоғырландырылған қаржылық есептілігі назарға алынды.

2. "Кедентранссервис"АҚ Басқармасы туралы ереженің жобасы мақұлданды.

3. "Кедентранссервис"АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу жобасы мақұлданды.

4. "Кедентранссервис"АҚ Президенті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасы мақұлданды.

5. "Кедентранссервис"АҚ Басқармасының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімі анықталды.

6. "Кедентранссервис"АҚ Басқарма мүшелері сайланды.

7. "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 2 тоқсандағы шешімдерінің орындалуы туралы есеп назарға алынды.

8. "Кедентранссервис" АҚ Ішкі аудит қызметінің 2015 жылға арналған бюджеті бекітілді.

9. "Кедентранссервис"АҚ жылжымайтын мүлік объектілерін мемлекеттік тіркеу барысы туралы ақпарат назарға алынды.

10. 2015 жылға арналған "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің және директорлар кеңесі комитеттерінің бюджеті бекітілді.

11. Жасалуына мүдделілік бар бірқатар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданды.

12. "Кедентранссервис"АҚ демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету қағидаларына өзгерістер енгізу туралы шешім қабылданды.

13. "Қазақстан Республикасының Волейбол федерациясы" ҚБ демеушілік көмек көрсету туралы шешім қабылданды.
15 қазан
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері:

1. "Кедентранссервис"АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.

2. "Кедентранссервис"АҚ Корпоративтік басқару Кодексі бекітілді.

3. "Кедентранссервис"АҚ Басқармасы туралы ереже бекітілді.

4. "Кедентранссервис"АҚ Президенті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.
3 желтоқсан
Директорлар кеңесінің шешімдері:

1. "Кедентранссервис" АҚ-ның, оның еншілес ұйымының 2014 жылғы 9 айдағы қызметінің қорытындылары назарға алынды.

2. "Кедентранссервис" АҚ-ның 2014 жылға арналған бюджетін түзету бекітілді.

3. "Кедентранссервис" АҚ-ның 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті бекітілді.

4. "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 3 тоқсандағы шешімдерінің орындалуы туралы есеп назарға алынды.

5. "Кедентранссервис"АҚ бюджетін қалыптастыру және орындалуын бақылау Регламентіне өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.

6. "Кедентранссервис"АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданды.

7. "Кедентранссервис" АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының 2014 жылға арналған тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің тізбесі бекітілді.

9. "Кедентранссервис" АҚ Ішкі аудит қызметінің 2015 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

10. "Қазақстанның көлік холдингі"ЖШС Жарғысына өзгерістер бекітілді.

11. Жасалуына мүдделілік бар бірқатар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданды.
27 маусым
Директорлар кеңесінің шешімдері:

1. "Кедентранссервис" АҚ-ның 2012 жылғы қызметінің нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп назарға қабылданды.

2. "Кедентранссервис" АҚ 2013 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп назарға қабылданды.

3. "Кедентранссервис"АҚ операторлық қызметі туралы ақпарат назарға алынды.

4. "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесіне 2014-2016 жылдарға арналған "Кедентранссервис" АҚ бизнес-жоспарының және бюджетінің жобаларын 2013 жылғы 15 қарашадан кешіктірмейтін мерзімде бекітуге ұсыну тапсырылды.

5. 2013 жылғы "Кедентранссервис" АҚ бекітілген Инвестициялық бюджетінің қаражатын үнемдеу есебінен 2020 жылға дейінгі қаржы моделін әзірлеу бойынша Консалтингтік қызметтер бойынша 10 000 000 (он миллион) теңге мөлшерінде 2013 жылғы "Кедентранссервис" АҚ инвестициялық бюджетіне түзету бекітілді.

6. "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дейінгі кезеңге арналған жұмыс жоспары бекітілді.

7. "Кедентранссервис"АҚ акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін іс-шаралар тізбесі және оларды іске асыру мерзімдері бекітілді.

8. Жасалуына мүдделілік бар бірқатар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданды.
27 маусым
"Кедентранссервис" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімдері»:

1. "Кедентранссервис" АҚ 2012 жылғы қаржылық есептілік аудитінің қорытындысы бойынша "Делойт" ЖШС аудиторлық компаниясының аудиторлық есебі назарға алынды.

2. "Кедентранссервис" АҚ-ның 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілді.

3. "Кедентранссервис" АҚ-ның 2012 жылғы таза табысы бөлінді.

4. "Кедентранссервис" АҚ акционерлеріне "Кедентранссервис" АҚ-ның 2012 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды.

5. "Кедентранссервис" АҚ-ның бір жай акциясына 561 теңге 31 тиын мөлшерінде дивиденд мөлшері бекітілді.

6. Анықталды:

- дивидендтерді төлеудің басталу күні - "Кедентранссервис" АҚ акционерлері банк деректемелерін және резидент емес акционерлері олардың резиденттігін растайтын апостиль қойылған құжаттарды ұсынған күннен бастап 15 банктік күн ішінде;
- дивидендтерді төлеу нысаны-ақшалай;
- дивидендтерді төлеу тәртібі - "Кедентранссервис"АҚ акционерлерінің банктік шоттарына аудару жолымен қолма-қол ақшасыз есеп айырысу.

8. 2012 жылы "Кедентранссервис" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынды.

9. "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Президентінің 2012 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынды.
8 қазан
«Кедентранссервис» АҚ 2013 жылғы 27 қыркүйегі жағдайына 2012 жыл бойынша өзінің жай акцияларына қатысты дивидендтердің төлемін аяқтап шықты. "Кедентранссервис" АҚ 2013 жылғы 27 қыркүйектегі жағдай бойынша 2012 жылға өзінің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуді аяқтады.

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 1-тармағына сәйкес жай акция дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
23 қазан
Директорлар кеңесінің шешімдері:

1. "Кедентранссервис" АҚ президентінің "Кедентранссервис"АҚ қызметінің қорытындылары бойынша есеп беру мерзімдері бекітілді.

2. "Кедентранссервис" АҚ Ішкі аудит қызметінің 2014 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

3. "Кедентранссервис" АҚ Ішкі аудит қызметінің 2014 жылға арналған бюджеті бекітілді.

4. Кедентранссервис "акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар мақұлданды және" Кедентранссервис " АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына бекітуге ұсынылды»

5. "Кедентранссервис"АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданды.

6. "Кедентранссервис"АҚ Корпоративтік хатшысының аппараты туралы ереже бекітілді.

7. "Кедентранссервис" АҚ Директорлар кеңесінің және директорлар кеңесі комитеттерінің 2014 жылға арналған бюджеті бекітілді.

8. Жасалуына мүдделілік бар бірқатар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданды.
16 желтоқсан
Директорлар кеңесінің шешімдері:

1."Кедентранссервис" АҚ-ның 2013 жылғы 9 айдағы қызметінің нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп назарға қабылданды.

2."Кедентранссервис" АҚ-ның 2014 жылға арналған бюджеті және 2015-2016 жылдар бюджетінің негізгі параметрлері бекітілді.

3."Кедентранссервис" АҚ басқару аппараты лауазымдарының тізімі бекітілді, оларды тағайындау және босату "Кедентранссервис"АҚ Директорлар кеңесімен келісуге жатады.

4."Кедентранссервис"АҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және еңбекке ынталандыру жүйесі бекітілді.

5.С.Д. Аманжолов "Кедентранссервис" АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы лауазымына тағайындалды, оған "Кедентранссервис"АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының міндеттерін атқару жүктелді.

6."Кедентранссервис" АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы е. т. Бұхпановпен еңбек қатынастары ұзартылды.

7.Жасалуына мүдделілік бар бірқатар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылданды.
#