#

# Жаңалықтар

«Кедентранссервис» АҚ 2013 жылға арналған ХҚЕС қаржы нәтижелері

10.04.2014

«Кедентранссервис» АҚ-ның 2013 жылғы ҚЕХС бойынша түсімі 32 млрд 317 млн теңгені құрады, бұл 2012 жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 86% — ға жоғары. Операциялық пайда 2 млрд 483 млн теңгені құрады, бұл бір жыл бұрын алынған нәтижеден 1,3 есе артық. EBITDA көрсеткіші 1,2 есе — 3 млрд 445 млн теңгеге дейін өсті.

Компанияның таза пайдасы есепті кезеңде 2012 жылмен салыстырғанда 1,3 есе өсіп, 1 млрд 927 млн теңгені құрады.

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша компанияның активтері 2012 жылғы 31 желтоқсандағы 10 млрд 181 млн теңгеге қарағанда 12 млрд 194 млн теңгені құрады.

Қаржылық көрсеткіштердің оң серпіні бизнес ауқымының ұлғаюымен және бизнес-қызмет спектрінің кеңеюімен, сондай-ақ Компанияның стратегиялық даму тұжырымдамасын орындауға бағытталған іс-шараларды іске асырумен байланысты.

2013 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен ҚХР шекаралық өткелінде — достық және Алтынкөл станцияларында жүктерді қайта тиеу көлемі 4,8 млн.тоннаны құрады, бұл 2012 жылдың көрсеткішінен 24% — ға жоғары.

Компания Қазақстанның ірі әкімшілік орталықтарындағы меншікті жүк терминалдарында 2,8 млн. тонна жүкті қайта өңдеді және 2012 жылға қарағанда +4% өсімді қамтамасыз етті. Нарықтың осы сегментіндегі нарықтық үлес 16,3% — ды құрайды.

Контейнерлік тасымалдарға көліктік-экспедиторлық қызмет көрсету бойынша көрсеткіштер 2013 жылы 23% — ға ұлғайды және 92 мың ЖФЭ құрады, компанияның нарықтық үлесі 15,4% — ға өсті.

Бұл ретте компанияның контейнерлік тасымалдар операторы көрсететін қызметтер сегментінде неғұрлым елеулі серпіліс байқалады.

2013 жылы операцияға 5 000 бірлік фитингтік платформалар қабылданды, көрсетілген қызметтер көлемі 10 еседен астам ұлғайды және 235 мың ЖФЭ құрады, бұл контейнерлік тасымалдар нарығының 40% — ына сәйкес келеді.

2005 жылдан бастап «Кедентранссервис» АҚ есептілігінде «Қазақстанның көлік холдингі»ЖШС көрсеткіштері шоғырландырылуда.

2013 жылғы ХҚЕС бойынша «Кедентранссервис» АҚ шоғырландырылған қаржылық есептілігімен мына мекенжай бойынша танысуға болады: http://www.kdts.kz/sites/default/files/documents/fin_report_2013_kdts.pdf

Анықтама: «Кедентранссервис» АҚ Қазақстан Республикасының ең ірі сервистік-логистикалық компаниясы. Компанияның терминалдары еліміздің барлық өңірлерінде, ірі қалаларында және достық пен Алтынкөл шекаралық станцияларында орналасқан. Компанияның акционерлері «Трансконтейнер» ААҚ (акциялардың 50%) және «Қазақстан Темір Жолы «ҰК» АҚ (Қазақстан темір жолдары, акциялардың 50%) болып табылады.