Платформалар және контейнерлердің паркі

Фитингтік платформалар

Фитингтік платформа – ірі тоннажды контейнерлерді тасымалдауға арналған және оларды бекіту үшін арнайы түйіндермен – Фитингтік тіреулермен (бұл тіреу контейнер құлыбына кіреді) жасақталған арнайы платформа. Бір-бірінен сыйымдылығы және жүккөтерімділігімен ерекшеленетін Фитингтік платформалардың көптеген түрлері бар.

Арнайы контейнерлер

Арнайы темір жол контейнері – жүктің белгілі бір түрлерін тасымалдау үшін арналған және соған сәйкес арнайы құрылысы бар контейнер.

Әмбебап контейнерлер

Контейнер — автокөлік, темір жол және теңіз көлігімен жүктерді тасымалдауға және бір көлік құралынан екіншісіне механикалық жолмен тиеуге арналған көп рет қолданылатын стандартты ыдыс. Әртүрлі материалдардан жасалып, әртүрлі пішінде болуы мүмкін. Көлікте көбінесе әмбебап (Құрғақ жүк таситын) контейнерлер қолданыс тапқан.